RSS | ATOM | SEARCH
yamadakikaku2009 you tube list
--
JUGEMテーマ:漫画/アニメ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basic Tutorial "How to draw manga" my HP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBGvyxQ_h-3B-5RL4mdZtmq

Suzuki-Junko drawing
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDZltBL20-uYdLTe0N_rAHh

Tateha_Ryou drawing
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmCi5KGCuvkiyVlhGInABu5C

真島 モトMashima Moto Drawing
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDFhCd3AZQ7AAZhhzPtWbMQ

Sakata_Midori 坂田 碧 イラスト見本
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDkzauXlm6FHaL_Zvh-fWFM

Kitagaki_Emi 北垣 絵美 イラスト見本
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBMM-xbeF_y-9W7duqksVDi

Shogaki_Yuki 正垣 有紀 イラスト見本
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDzofUsLWrNBn9S2hmzpF6W

広告マンガ見本/木元 慶子
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBQi44eZJ055IXZK86qOuEK

牧野 小大広告マンガ見本
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBfwXTchkm-on01VKxTdzT5

岩崎ナギ/IWASAKI, Nagi イラスト作品
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBexQxk2PLk29K7vEMxGgai

the Seiji Drawing
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmB_Lz499-ufzWR_xo2xhepS

The SEIJI"How to draw manga"マンガの描き方
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDZbBEd3Lrqqkq1qVfRwnVf

The SEIJI the face of a woman.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmCAYaffs3wV3o6368Ni2fP4

広告マンガ見本/たては遼
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmCGs3cMpTN6zea6kTQrWLwu

studio potato' SF art works
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBysYjryqZL3Fy7POQTiTiE

Oishi_Youko drawing 大石容子作品集
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBxgVud7mej2HJ4w1_dlPih

Kitagaki_emi
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmD3sC1gYGNkF19sW9yNSHaD

FREE How to draw manga"tutorial
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDa4ChGGq1BZFgc0zjM4hZI

9VAe Animation
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmB87UVaT7RRNOkWO9R1uyXF

ラッキー植松 andあきもとゆみこ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmCxeQgThJDIF0sqO3KyYzA9

How to draw manga tutorial by japanese
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmAqeNTyHIsvgyo3fnVFzFaO

Ryou works
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmC7KRZMkkY8ktVAZzrz8dOG

Getsumen Manga_ka,ゲツメン
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmCRe8SvskIrKHPNhwQ43nw1

suzuki-junko works
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBaehP4TNYIjKB4oo0IlJUm

Manga_ka works
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmA9qR6zjv07T_UAgeZZ0Qy7

suzuki-junko works presentation
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBqCUQ1jZ7TwrS6rAdBGKg4

presentation of the work sample
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmAuTWVioI2tN0tiFCZE2yeE

SeAL_Morita_Eihirei 森田エイヒレ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmBbvkjmJxeWO2XJGyLYU5GU

Oishi_Youko works 大石容子作品集
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmDfKEHB_QqGuo1hnKA55ugT

Getsumen Manga_ka,ゲツメン
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2vxffrDVPmCRe8SvskIrKHPNhwQ43nw1
author:山田企画事務所, category:How to draw manga, 20:05
-, -
スポンサーサイト
author:スポンサードリンク, category:-, 20:05
-, -